Update restyling januari 2020

De restyling om van Piazza Center een eigentijds winkelcentrum te maken, waar jong en oud een heerlijke tijd kunnen doorbrengen, is bijna gereed. 

We hebben inmiddels de meeste werkzaamheden afgerond. In de afgelopen periode zijn onder andere alle vloeren, plafonds en verlichting vervangen en zijn door het hele winkelcentrum heen diverse zitjes, olijfbomen en schitterende beeldschermen geplaatst, waarop ook informatie over Piazza Center te zien zal zijn.

Maar we zijn er nog niet helemaal. Naar verwachting zullen we medio 2020 geheel klaar zijn met de restyling en dan zal er zeker aandacht besteed worden aan een officiële heropening van Het Nieuwe Piazza Center.

Voortgang restyling Piazza

De komende twee weken zullen de volgende werkzaamheden nog uitgevoerd worden:

* het (afronden van het) betegelen van de nieuwe trap naar het souterrain;
* het voorzien van deze trap van een tijdelijke, houten leuning;
* het plaatsen en afmonteren van de zitelementen op beide etages bij       de winterpuien en op de 2de etage bij de toiletten;
* het aanbrengen van het groen op de etages.

Na de bouwvak zal de nieuwe leuning aangebracht worden. De nieuwe trap naar het souterrain zal over 2,5 week open gesteld worden voor het publiek, waardoor het souterrain weer gemakkelijk toegankelijk wordt vanaf het Piazza-plein. De noodtrap zal daarna worden verwijderd.

Direct na de bouwvak (week 34, vanaf 20 augustus) zullen we aanvangen met de herbestrating van het Piazza-plein. Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken en toegang te behouden tot alle winkels, wordt de nieuwe vloer in fasen gelegd. Zie ook bijgaande schetsmatige fasering. Per fase geldt globaal dat:

* op maandag de oude vloer gestraald wordt, waarna
* op dinsdag de oude vloer in de primer wordt gezet, en
* op woensdag t/m vrijdag de nieuwe tegels worden aangebracht, en
alle winkels middels looppaden bereikbaar blijven.

Er zal zoveel mogelijk getracht worden het weekeinde vrij te houden van werkzaamheden. Als alles conform plan verloopt, zullen de werkzaamheden worden afgerond vóór de herfstvakantie, zodat Het Nieuwe Piazza grotendeels klaar is voor de belangrijkste laatste maanden van het jaar.

11 & 12 juli invalidenlift buiten gebruik

Binnen Piazza wordt er dagelijks nog hard gewerkt om alles te restylen met minimale belemmeringen voor u als shopper. 

Zo zijn we druk bezig met het afronden van de verlichting op de begane grond alsmede met het souterrain, waar de roltrappen vervangen worden door een statige, maar makkelijke trap. Deze trap brengt licht en sfeer in het souterrain, waar straks ook een gezellig terras komt. 

Sommige werkzaamheden hebben helaas iets meer impact dan andere. Zo zal op 11 en 12 juli de invalidenlift bij de Media Markt onder handen genomen worden, waardoor deze op beide dagen niet kan worden gebruikt. Indien u afhankelijk bent van deze lift, dan kan u Piazza ook bereiken via de begane grond.

Onze excuses voor eventuele ongemakken die hierdoor ontstaan.

Status restyling

De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt door het team Van Asperdt. Zo zijn ze bezig geweest met de laatste details op de 1e en 2e verdieping. Parallel zijn ze aan de slag gegaan op de begane grond waar een hele nieuwe unit werd gerealiseerd, van waaruit Dunkin’ Donuts sinds april haar deuren heeft geopend.

En nu zo voor de komende bouwvak zijn ze druk in de weer met het afronden van de verlichting op de begane grond alsmede het souterrain waar de roltrappen vervangen worden door een statige trap. Deze trap brengt gezelligheid en sfeer in het souterrain waar straks naast de winkels ook een terras komt van Dunkin’ Donuts.

Maar we zijn nog niet klaar! Na de bouwvak gaan we verder met het afronden van de begane grond en souterrain, alsmede de verdere aankleding van alle verdiepingen.
 
So stay tuned!

Week 12 – 19 t/m 25 maart 2018

In deze week wordt de vloer ter hoogte van de coffee corner en Esprit voorbereid en voorzien van een afdekvloer. Daarna is die vloer weer vlak (zoals destijds op de etages, voorafgaand aan het leggen van de tegels), met een klein opstapje. Bezoekers worden hier natuurlijk weer voor gewaarschuwd. De winkels in het souterrain blijven bereikbaar.

De gestorte vloer ter hoogte van de gesloten doorgang naar De Bijenkorf kent een droogtijd van ongeveer 8 weken.

Week 11 – 12 t/m 18 maart 2018

Gedurende deze week worden de gaten, die zijn ontstaan door het verwijderen van de roltrappen, gedicht en de vloer voor de gesloten doorgang naar De Bijenkorf opgehoogd, zodat daar straks één groot terras ontstaat. Ook zal de bouwplaats worden afgeschermd.

Week 10 – 5 t/m 11 maart 2018

Maandag 5 maart starten we met de werkzaamheden voor fase II. Deze week zullen beide roltrappen naar het souterrain worden weggehaald en wordt de tijdelijke trap geplaatst. Ook een deel van de tegelvloer in het souterrain zal worden verwijderd ter hoogte van de coffee corner en Esprit. De hellingbaan en het deel voor Zara blijven nog even in de huidige staat. Overdag zal het werk worden voorbereid en grotendeels ’s nachts worden uitgevoerd.

De winkels in het souterrain blijven bereikbaar, hoewel dat deze eerste week tijdelijk iets minder kan zijn. De aannemer zal de direct betrokken winkeliers persoonlijk informeren en op de hoogte houden.

Herstart verbouwingswerkzaamheden

Afgelopen week zijn de afrondende gesprekken geweest over de verbouwingswerkzaamheden die de komende tijd zullen plaatsvinden. Hoofdthema in de komende periode is het begane grondgebied en het souterrain. Daarnaast zullen (afrondende) werkzaamheden plaatsvinden op de verdiepingsvloeren.
 
Het eerst wat nu definitief op de planning staat is het coaten van de betonnen trap bij de Media Markt. Dit zal plaatsvinden op maandag 19 en dinsdag 20 februari a.s. Dit houdt in dat de betonnen trap bij de Media Markt die twee dagen niet toegankelijk is, waarvoor onze excuses. Media Markt blijft bereikbaar via haar entree op de begane grond en via de loopbrug op de 2de-verdieping. Door middel van signing op de verdiepingen, in de liften, alsmede op social media en de website zal het winkelend publiek geïnformeerd worden. 

12 & 13 juni loopbrug gesloten

Van maandag 12 juni tot en met dinsdag 13 juni a.s. is de loopbrug gesloten. Gedurende die periode worden de laatste werkzaamheden verricht aan de loopbrug. De winkels zijn uiteraard wel bereikbaar waardoor u geen trend, aanbieding of Vaderdagkado hoeft te missen! Onze excuses voor het ongemak.